διακεκρίμεθα

διακεκρίμεθα
διακρίνω
separate one from another
perf ind mp 1st pl
διακρίνω
separate one from another
plup ind mp 1st pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”